Mida del text: A | A | A
  Presentació
Presidents
Secretaris generals
Seus des del 1907
Patrocinadors del centenari
Contacte

Presentació

Programa     Comissions

«El centenari és la revàlida d’una institució oberta al futur»
«Durant setze mesos hi participen les cinc seccions, les vint-i-sis societats filials i les delegacions territorials»

Per a una institució ben arrelada i eficient, complir cent anys no és pas un testimoni de senectut, sinó una prova d’adaptació als canvis, de creixement de les estructures internes, d’experiència en la gestió de comeses i de conjuntures, i de pervivència de la seva funció. Celebrar un segle d’existència, en aquest cas, és un motiu de reflexió i de joia.

L’Institut d’Estudis Catalans va ser creat el 18 de juny de 1907 per un acord de la Diputació de Barcelona. Enric Prat de la Riba en fou l’impulsor principal. La nova acadèmia va ser, doncs, una creació important de l’entorn de 1906, del període de transició del Modernisme al Noucentisme.

Atès que a la tardor d’aquell any es reuní a Barcelona el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, un esdeveniment estretament vinculat amb la creació de l’Institut, la institució ha decidit avançar a l’octubre de 2006 l’obertura del centenari.

Quin és el rerefons de l’esdeveniment? L’Institut ha considerat adient esmerçar els suports financers dels patrocinadors i l’atenció dels mitjans de comunicació a assolir determinats objectius, entre els quals cal destacar els següents:

1. Analitzar el procés de modernització científica i cultural experimentat pels Països Catalans al llarg del segle xx, tot copsant el paper que hi ha tingut l’Institut.
2. Refermar el seu compromís amb la defensa, el desenvolupament i la difusió de la llengua i la cultura catalanes.
3. Prospectar el futur immediat de les ciències experimentals i humanes.
4. Reflexionar sobre les tasques que han de realitzar les acadèmies durant el segle XXI, davant el procés de globalització cultural i d’acceleració de la producció i difusió dels coneixements.
5. Obrir les portes de l’Institut al conjunt de la societat catalana, per tal que en pugui conèixer l’estructura interna, la història i els serveis que ofereix.

Per arribar a aquestes metes, l’Institut ha programat un ampli conjunt d’actes, que es perllongaran fins a la darreria de 2007. Durant aquests setze mesos —com podreu comprovar al programa general— els cicles de conferències, els congressos i les presentacions de publicacions específiques s’alternaran amb exposicions, concerts i altres iniciatives d’àmplia projecció social. En aquest desplegament participaran les cinc seccions, les vint-i-sis societats filials i les cinc seus territorials de l’Institut.

Tots els actes del Centenari no dimanen pas de la nostàlgia ni de l’autocomplaença, sinó de la ferma convicció que institucions com la nostra tenen futur, per tal com les acadèmies continuen realitzant unes tasques específiques i insubstituïbles. Voldríem que els esforços i els recursos esmerçats en aquesta celebració servissin tant per a refermar els vincles entre el conjunt de la societat catalana i l’Institut, com per a obrir un procés de reflexió sobre els canvis que ha de fer i els instruments que ha d’emprar per a continuar promovent, defensant i difonent la llengua i la cultura catalanes al segle XXI, que ja no podran ser els de la centúria passada.

Antoni Riera i Melis
President de la Comissió Executiva del Centenari de l’IEC

Puja