Mida del text: A | A | A
  Presentació
Presidents
Secretaris generals
Seus des del 1907
Patrocinadors del centenari
Contacte

Cicles de conferències, simposis, cursos i seminaris

Ciències Biològiques Torna a Conferències

Dimecres 18 d’octubre de 2006, 9:00 h          Fotografies
Seu de l'IEC
JORNADA SOBRE LA RECERCA I LA GESTIÓ DELS ESPAIS COSTANERS I MARINS PROTEGITS ALS PAÏSOS CATALANS
Organització: Institució Catalana d’Història Natural

Es pretén donar una visió global de l’estat del coneixement i de les possibles necessitats i prioritats dels espais costaners i marins protegits dels Països Catalans,  des de dos enfocaments diferents: la gestió i la recerca. Per aquest motiu, s’han convidat representants de diversos àmbits (científic, gestor, ONG i administració), que puguin aportar diferents punts de vista de la situació actual i de les mancances lligades a la recerca i a la gestió dels espais esmentats.

     Josep Lloret
     Recerca i gestió a dos espais costaners i marins fronterers: Banyuls-Cerbere i Cap de Creus

     Carles Ibáñez
     La recerca i la gestió als espais costaners i marins del delta de l’Ebre

     Jordi Domingo
     Contribució dels projectes LIFE a la gestió del litoral del Parc Natural de l’Albufera

     Carles Santana
     La recerca i la gestió aplicada a la conservació en espais naturals protegits d’Eivissa i Menorca

     Guillem Xavier Pons
     Figures de protecció, recerca i estratègies de gestió als ecosistemes litorals de les Illes Balears

     Cristina Sánchez
     La recerca des de les ONG de conservació: de l’estudi i el seguiment d’ocells a la protecció d’espais costaners i marins

     Maria José Viñals
     La recerca aplicada a la gestió de les zones humides litorals

     Luis Cardona
     Les reserves marines i les grans vertebrats: utilitat i criteris de disseny

     Xavier Martí
     El projecte DEDUCE (Interreg IIIC): indicadors de desenvolupament sostenible en els espais naturals marins i costaners

Taula rodona:
La recerca i la gestió als espais costaners i marins protegits, Ramon Luque, Joan Llort, Joandomènec Ros, Josep Lloret, Andreu Salvat

Puja

Del 8 de febrer a l'1 de març de 2007
Seu de l'IEC
SEGON CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LA TECNOLOGIA A LES TERRES DE PARLA CATALANA AL SEGLE XX
Organització: Secció de Ciències Biològiques

A aquests dos cicles —coordinats per Jaume Porta i Ricard Guerrero— es reflexionarà sobre el procés de modernització de les ciències als Països Catalans, així com dels reptes tecnològics que la societat hi té plantejats per assolir un desenvolupament sostenible.
Programa

Dijous 8 de febrer, 17:00 h       Fotografies
TROBADES I RETROBADES DE LA PSICOLOGIA I L'INSTITUT

     Lluís Garcia Sevilla
     Panoràmica

     Josep Roca i Balasch
     L'inici de la psicologia científica i l’Institut: Ramon Turró

     Jordi Renom i Pinsach
     Allò que s’estronca amb la clausura política de l’Institut d’Estudis Catalans

     Francesc Salvador Beltran
     La psicologia catalana avançada al marge d’un Institut clausurat: la psicologia cibernètica de Santiago Montserrat i Esteve
     
     Debat
     
Coordinació: Lluís Garcia i Sevilla

Dijous 15 de febrer, 17:00 h      Fotografies
AUGUST PI I SUNYER I EL PRIMER LABORATORI DE FISIOLOGIA

     Josep Carreras
     L'obra del doctor August Pi i Sunyer

     Jacint Corbella
     L'obra de l'Institut de Fisiologia

     Xavier Pi i Sunyer
     L'obra de Jaume Pi-Sunyer i Bayo

Coordinació: Jacint Corbella i Josep Carreras

Dijous 22 de febrer, 17:00 h      Fotografies
EXILI I EMIGRACIÓ CIENTÍFICA: DE FRANCESC DURAN REYNALS A JOAN ORÓ

     Antoni Roca Rosell
     Francesc Duran Reynals i els seus col·laboradors als Estats Units

     Alfons Zarzoso
     Tot refent la professió: l'exili mèdic català

     Josep M. Montserrat
     Josep Cuatrecasas: la botànica tropical

     Jordi Isern
     Joan Oró, un precursor de l'astrobiologia

Coordinació: Antoni Roca

Dijous 1 de març, 17:00 h      Fotografies
DE LEANDRE CERVERA A JOSEP ALSINA I BOFILL, L’EXILI INTERIOR

     Oriol  Casassas
     El truncament i els camins truncats

     Carles Santacana
     Els murs de l’exili interior

     Josep M. Camarasa
     Les institucions: el retrobament

     Mercè Piqueras
     El català —abans i ara—, llengua d’expressió científica

     Francesc Asensi
     La indispensable perseverança

     Oriol Casassas
     A tall d’epíleg

Coordinació: Oriol Casassas

Puja

Dijous 10 i divendres 11 de maig de 2007
Seu de l'IEC
PRESENT I FUTUR DE LES RELACIONS ALIMENTACIÓ-SALUT: NOVES NECESSITATS I NOUS ALIMENTS
Organització: Centre Català de la Nutrició (CCNIEC)
Col·laboració: Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA)

A mesura que la salut i la imatge s’han anat revalorant en les societats actuals, l’alimentació ha esdevingut un tema interessant per a amplis sectors de la societat. El cicle es proposa fer un balanç actualitzat de les relacions de la dieta amb les principals patologies humanes i analitzar els canvis que estan operant en la producció i en el consum dels aliments.

Dijous 10 de maig, 9:00 h
     Abel Mariné
     Alimentació i salut: la nutrició i la ciència dels aliments ahir i avui

     Màrius Foz
     Alimentació i salut: problemes mèdics actuals
     La nutrició en la història de la ciència a Catalunya

     Pere Puigdomènech
     La genètica en la producció i el disseny d’aliments

     José M. Ordovás
     Nutrigenòmica i malalties cardiovasculars

     Pere Gascón
     Nutrigenòmica i càncer

     Manuel Serrano Ríos
     Nutrigenòmica i síndrome metabòlic

Divendres 11 de maig, 9:00 h
     Louise Brown
     Impacte de la nutrigenòmica en la indústria alimentària

Taula rodona:
Perspectives de futur dels aliments funcionals i de la nutrigenòmica

     Josep M. Monfort
     Tecnologies emergents i seguretat alimentària

     Francesc Puchal
     Nutrició animal i nutrició humana: els pinsos, avui

     Jesús Contreras
     Nous consumidors i nous aliments

     J. A. Canicio
     Qualitat, sostenibilitat i producció d’aliments

     Lluís González Vaqué
     Innovació i legislació alimentària

Moderadors: Abel Mariné i Josep Obiols

Puja

Dimarts 19 de Juny de 2007, 19:30 h
Seu de l'IEC
SOPAR CIENTÍFIC
Organització: Societat Catalana de Biologia

     Federico Mayor Zaragoza       Fotografies

     Ciència i societat, grans reptes

A les 20:30 h
     Sopar al Claustre de l'IEC      Fotografies

Puja

De dimecres 4 a divendres 6 de juliol de 2007
Escola d’Agricultura de Barcelona (al nou edifici del Campus de Castelldefels)
V CONGRÉS DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS: «1907-2007: CENT ANYS D’AGRICULTURA CATALANA. CENT ANYS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS»
Organització: Institució Catalana d’Estudis Agraris

L’agricultura, com qualsevol altra de les múltiples activitats humanes, ha estat i està sotmesa a canvis constants.
En èpoques passades, la velocitat en què s’esdevenien les mutacions podia ser extraordinàriament lenta, i calien segles, i a vegades mil·lennis per introduir una nova tècnica, una nova espècie o varietat vegetal, una nova estirp ramadera, etc. Actualment, sobretot durant l’últim mig segle, la velocitat de les transformacions s’ha incrementat de manera gairebé exponencial, i vivim en uns moments en què es fa difícil predir el futur, fins i tot el més immediat.

Programa i més informació del congrés

Fotografies (4 de juliol)       Fotografies (5 de juliol)      Fotografies (6 de juliol)

Lliçó inaugural
     Jesús Contreras
     Paradoxes de la modernitat alimentària

ÀREES TEMÀTIQUES
I. Les claus històriques i socials en el darrer segle
   Coordinació: Assumpta Serra i Jordi Peix

II. Els sistemes agraris i medi ambient
     Coordinació: Jaume Boixadera, Jaume Lloveras i Xavier Such

III. Les revolucions tecnològiques
       Coordinació: Carles Bernat

IV. Els inputs i les tècniques de suport de l’agricultura
      Coordinació: Xavier Sorribes i Xavier Manteca

V. El mercat i les polítiques agroalimentàries
    Coordinació: Òscar Alfranca i Francisco Juárez

VI. La formació i la transferència del coneixement
     Coordinació: Simó Alegre, Josep Valls i Jaume Sió

Divendres 6 de juliol, 17:00 h
Seu de l'IEC
ACTE DE CLOENDA DEL CONGRÉS

Puja

Dijous 13 de setembre, 19:00 h
Seu de l'IEC
Organització: Acadèmia de Ciències Veterinàries i IEC

      Albert Osterhaus
      Present and future of emergent and reemergent zoonotic viruses

Més informació      Fotografies

Puja