Web Commemoració del Centenari
«Conferència commemorativa de la data de la signatura de l'Acord de creació de l'IEC» Albert Balcells Cent anys d’història de l’IEC